Wie zijn we ?

Crim-Biodiv

Deze website werd ontwikkeld in het kader van een onderzoeksproject over biodiversiteitscriminaliteit dat in 2021-2023 door het federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) werd gefinancierd en uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) en Canopea. Dit sociologisch onderzoek bestudeerde het gebruik van sociale en juridische normen voor het beschermen van de biodiversiteit in België. Alsook bevatte dit project het ontwerp van een tool om hulp te bieden bij het waarnemen van schade aan de biodiversiteit. Na het ontmoeten van meerderen milieuverenigingen in elke regio, werd besloten alle beschikbare informatie en de hoofdactoren te centraliseren via deze website, met als doel deze zichtbaar te maken voor iedereen.

Voor meer informatie: https://incc.fgov.be/crim-biodiv

Canopea

Deze organisatie brengt meer dan 130  milieuverenigingen  samen om de ecologische en solidaire overgang versnellen door het milieubeleid kritisch op te volgen en hierbij concrete en innovatieve oplossingen voor te stellen, te werken aan permanente educatie onder andere om de democratische deelname aan de politieke besluitvorming te verbeteren en de burgerlijke mobilisatie aan te moedigen. Leidde de oprichting en ontwikkeling van deze website in 2023 als onderdeel van het CRIM-BIODIV project.

Voor meer informatie: https://www.canopea.be/

INCC

Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie is een onderzoeksinstituut onder de Federale Overheidsdienst Justitie. De operationele directie Criminologie, die verantwoordelijk is voor het project Crim-Biodiv, heeft talrijke studies verricht over crimineel gedrag en strafrechtelijk beleid in België, waarvan de resultaten bijdragen tot een beter begrip van criminele verschijnselen en de werking van het staatsapparaat, en tot een verbetering van de systemen om op afwijkend gedrag te reageren. https://incc.fgov.be/

Contacteer ons

Heb je vragen over deze site ? Neem gerust contact met ons op !

Scroll naar boven