REAGEREN OP EEN AANVAL NAAR BRUSSEL?

02 775 78 70

Hulpdienst Leefmilieu Brussel : (9h-17h, 5j/7)
Buiten kantooruren, en in geval van nood: 112

Belangrijkste contacten in Brussels Gewest (FR)

Fiche de réaction locale Natagora, 2022

Types schade

Wilt u alles weten over bouwvergunningen in Brussel? Kijk dan op de pagina urban.brussels die alle informatie samenvat: https://stedenbouw.irisnet.be/vergunning?set_language=nl

U ziet een rode poster voor een milieu- of bouwaanvraag en wilt weten welke acties u kan ondernemen om u te informeren over het project of deze te verhinderen? https://www.natagora.be/download/41143

Blader door de verschillende kaartportalen waar u informatie kunt vinden over bodem, water, habitats en N2000 zoneringen via deze begeleiding : https://www.natagora.be/download/39220

Indien u vreest voor schade aan een habitat of soort in halfnatuurlijke gebieden of groene ruimten, raadpleeg deze fiche : https://www.natagora.be/download/41144

Indien u vreest voor schade aan een habitat of soort in halfnatuurlijke gebieden of groene ruimten, raadpleeg deze fiche : https://www.natagora.be/download/41145

Vreest u voor het illegaal kappen of snoeien van een boom of haag? Hier is een ander document dat u aanvullende informatie kan geven: https://www.natagora.be/download/41141

Heeft u vragen over welke activiteiten wel of niet zijn toegestaan in de groene ruimtes in Brussel voor het behoud van de biodiversiteit? Raadpleeg de gids voor milieu-incidenten van Leefmilieu Brussel (p.21) : https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/GIDS_infractions_NL

Bent u bezorgd over de vernietiging van een dier- of plantensoort of zijn habitat en wilt u weten of deze soort op de rode lijst van te beschermen soorten staat en zo ja, wat u moet doen? https://www.natagora.be/download/43841

Heeft u een invasieve uitheemse soort waargenomen en wilt u daarop reageren of contact opnemen met de bevoegde diensten? U vindt alle informatie op deze pagina van Leefmilieu Brussel: https://leefmilieu.brussels/burgers/wetgeving/wetteksten/europese-en-brusselse-regelgeving-ter-bestrijding-van-invasieve-uitheemse-soorten

Illegaal storten in groene ruimtes of op plaatsen die daar niet voor zijn bestemd? Lees meer op de nederlandstalige fiche van Natagora: https://www.natagora.be/download/41142

Maakt u zich zorgen over het afval van een bouwwerf? Leefmilieu Brussel geeft daar wat informatie over op de volgende pagina: https://leefmilieu.brussels/pro/wetgeving/verplichtingen-en-vergunningen/werfafval-verplichtingen-tijdens-de-bouwwerkzaamheden-en-de-weg-naar-de-circulaire-economie

Voor meer informatie over afval (p.6), oppervlakte- en grondwater (p.18, p.24), het gebruik van gevaarlijke producten (p.16) of pesticiden (p.25) kunt u de gids van Brussel Leefmilieu raadplegen: https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/GIDS_infractions_NL

Heeft u een gewond wild dier gevonden? De webpagina van Natuurhulpcentrum helpt u verder : https://www.natuurhulpcentrum.be/ziek%20of%20gekwetst%20wild%20dier/

Bent u bezorgd over de vernietiging van een dier- of plantensoort of zijn habitat en wilt u weten of deze soort op de rode lijst van te beschermen soorten staat en zo ja, wat u moet doen? https://www.natagora.be/download/43841

Scroll naar boven