REAGEREN OP EEN INBRAAK IN VLAANDEREN?

1700

Vlaams overheid - 9h-17h, 5j/7

Wegwijzer milieuhandhaving

Toepassing van Milieuwetgeving

Landschappen
Type shade

Vragen over activiteiten die de natuurlijke omgeving wijzigen? Bezoek dit e-loket: https://natuurenbos.vlaanderen.be/natuur-wijzigen

Bent u op zoek naar alle regelgeving omtrent milieuvergunningen? U vindt ze hier: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/regelgeving

Bent u op zoek naar informatie over de procedure bij milieuvergunningsaanvragen? Hier is een samenvattend document: https://issuu.com/vokavzw/docs/vokapaperjuni2021-de_omgevingsvergunning?fr=sY2Y0MDM3NDcyNTgWe

U ziet een bouwproject met impact op natuurgebied en zoekt informatie over de toetsings- en goedkeuringsprocedures bij het Agentschap Natuur in Bos? https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/anb_kompasnaald_voortoets_lr.pdf

Op deze portaalsite van het Agentschap Natuur en Bos vindt u informatie over de administratieve en wettelijke procedures voor elke vorm van natuurwijziging of activiteiten uitgeoefend in de natuur: https://natuurenbos.vlaanderen.be/

Op zoek naar informatie over de wetgeving omtrent graslanden? Hier is een ecodedia-pagina met informatie voor u: https://www.ecopedia.be/traject/graslanden-wetgeving-en-beleid

Bent u op zoek naar informatie over Natura 2000-gebieden en de bestaande normen voor het beheer en de bescherming ervan? https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/anb_kompasnaald_natura2000_lr.pdf

Heeft u een invasieve exoot gezien en wilt u daarop reageren of contact opnemen met de bevoegde diensten? Hier is een factsheet van het Agentschap Natuur en Bos die u kan helpen: https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/anb_kompasnaald_exoten.pdf

Vragen over de werking van de natuurinspectie, de administratieve of wettelijke bevoegdheden en contactpersonen? https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/anb_kompasnaald_natuurinspectie.pdf

Op deze portaalsite van het Agentschap Natuur en Bos vindt u informatie over de administratieve en wettelijke procedures voor elke vorm van natuurwijziging of activiteiten uitgeoefend in de natuur: https://natuurenbos.vlaanderen.be/

Een reeks technische fiches ontwikkeld door het Agentschap Natuur in Bos informeert u over elementen die onder hun bevoegdheid vallen: natuurbehoud, vegetatiewijziging, recreatief gebruik van natuurgebieden, kapvergunningen, bosbeheer, jacht, exotische soorten, wildbeheer, enz. https://www.natuurenbos.be/kompasnaalden

Benieuwd of een bepaalde soort op de rode lijsten van de IUCN staat? Het INBO vermeldt de in Vlaanderen gesignaleerde soorten: https://www.vlaanderen.be/inbo/rode-lijsten/

Vragen over de werking van de natuurinspectie, de administratieve of wettelijke bevoegdheden en contactpersonen? https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/anb_kompasnaald_natuurinspectie.pdf

Constateert u olievlekken, dode vissen of planten, of verdachte sedimenten in waterwegen? Hier is de pagina die u kan begeleiden : https://www.vmm.be/contact/milieuverontreiniging-of-hinder

Op zoek naar informatie over de wetgeving omtrent mariene en kustmilieus? Hier is een pagina van de Federale Overheidsdienst die u verder informeert: https://www.health.belgium.be/nl/mariene-wetten-richtlijnen-en-verdragen

Vragen over de werking van de natuurinspectie, de administratieve of wettelijke bevoegdheden en contactpersonen? https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/anb_kompasnaald_natuurinspectie.pdf

Ziet u een gewond wild dier? Of bent u getuige van verdachte praktijken? Ontdek wat u moet doen op deze pagina van de Vogelbescherming : https://www.vogelbescherming.be/dier-in-nood/

Ziet u een gewond of dood wild dier? Hier vindt u en stappenplan voor verschillende soorten wild: https://natuurenbos.vlaanderen.be/schade-en-overlast/ziekten-bij-dieren-het-wild/ziek-dood-dier-gevonden

Bent u op zoek naar informatie over de beschermingsstatus van bepaalde soorten? Deze pagina van Natuur en Bos kan u verder helpen : https://natuurenbos.vlaanderen.be/dieren-en-planten/soortenbescherming/soortenbeschermingsprogrammas-sbps

Benieuwd of een bepaalde soort op de rode lijsten van de IUCN staat? Het INBO vermeldt de in Vlaanderen gesignaleerde soorten: https://www.vlaanderen.be/inbo/rode-lijsten/

Heeft u een invasieve exoot gezien en wilt u daarop reageren of contact opnemen met de bevoegde diensten?  Hier is een factsheet van het Agentschap Natuur en Bos die u kan helpen: https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/anb_kompasnaald_exoten.pdf

Merkt u dat huisafval of grofvuil wordt achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn? https://www.vlaanderen.be/zwerfvuil-en-sluikstort

Hebt u vragen over de wetgeving, tools en diensten die werken aan de vermindering van atmosferische stikstofemissies van industriële activiteiten? https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/anb_kompasnaald_pas_lr.pdf

Alle informatie over indicatoren en tools voor de beoordeling van verontreiniging of verstoring van bodem, water of lucht die door Agentschap Natuur in Bos zijn ontwikkeld voor de beoordeling van verontreinigende projecten: https://pww.natuurenbos.be/

Scroll naar boven