REAGEREN OP EEN INBRAAK IN WALLONIË ?

1718 (gratis nummer)

Hulpdienst Leefmilieu Brussel : (9h-17h, 5j/7)
Buiten kantooruren, en in geval van nood: 112

Belangrijkste contacten in Wallonië (Fr)

Lokale reactie van Natagora, 2022

Types schade
Type shade

Wil je je verzetten tegen een ongepast, opgelegd en/of schadelijk project? In het handboek Occupons le Terrain (en op de website) vind je waardevolle informatie over “je weg vinden in de stedenbouwkundige jungle” (hoofdstuk 12), “een stedenbouwkundige aanvraag ontcijferen” (hoofdstuk 13) en “een tegenproject voor de toekomst opstellen”.

Op zoek naar informatie over stedelijke ontwikkeling en de effecten daarvan op de natuurlijke omgeving? De werkgroep “Lokale reactie” van Natagora biedt op haar website waardevolle informatie over procedures voor bouwvergunningen en informatie over sectorplannen, evenals wetgeving over biodiversiteit in stedelijke en industriële omgevingen.

Blader door de verschillende kaartportalen waar u informatie kunt vinden over bodem, water, habitats en N2000 zoneringen via deze begeleiding (fr) : https://www.natagora.be/download/39220

Wat moet je doen als je een bepaalde installatie ziet die schadelijk zou kunnen zijn voor soorten of habitats die zich in een “natuurzone” volgens het sectorplan bevinden? Raadpleeg deze Natagora lokale antwoordkaart voor meer informatie (fr): https://www.natagora.be/download/39924

Ziet u een boom of heg gesnoeid, gesnoeid of verplaatst worden en wilt u het wettelijk kader controleren of contact opnemen met de relevante diensten? Hier is de Natagora lokale antwoordkaart voor jou (fr): https://www.natagora.be/download/39925

Observeer je activiteiten die het milieu en de biodiversiteit in een beschermd gebied kunnen schaden en weet je niet hoe je moet reageren of met welke diensten je contact moet opnemen? Raadpleeg de volgende Natagora lokale reactiefiche (fr) : https://www.natagora.be/download/44799

Wat is laat maaien van bermen? Wat houdt het in? Kun je een aanvraag indienen bij je gemeente? Vind de antwoorden op je vragen op dit Natagora lokale reactieblad (fr) : https://www.natagora.be/download/44797

Op zoek naar informatie over bestaande normen voor de bescherming of het beheer van N2000-gebieden? Je vindt een samenvatting op het biodiversiteitsportaal van WALLONIA PUBLIC SERVICE (fr) :

http://biodiversite.wallonie.be/fr/natura-2000.html?IDC=2915

Blader door de verschillende kaartportalen waar u informatie kunt vinden over bodem, water, habitats en N2000 zoneringen via deze begeleiding (fr) : https://www.natagora.be/download/39220

Observeer je de installatie van een kerstboomteelt of werkzaamheden aan recreatieve of toeristische voorzieningen in een bosomgeving en wil je je rechten controleren of contact opnemen met de relevante diensten? Hier is het Natagora lokale antwoordblad dat je nodig hebt (fr) : https://www.natagora.be/download/44188

Heb je gemerkt dat een boom of heg wordt gesnoeid, gekapt of verplaatst en wil je het wettelijke kader controleren of contact opnemen met de relevante diensten? Hier is de Natagora lokale antwoordkaart die je nodig hebt (fr) : https://www.natagora.be/download/39925

Neem je waar dat er projecten worden uitgevoerd op locaties met natuurlijke, geologische of mijnbouwrisico’s in bosgebieden? Raadpleeg de volgende Natagora lokale reactiefiche (fr) : https://www.natagora.be/download/43458

Neem je activiteiten waar die het milieu en de biodiversiteit in een beschermd gebied kunnen schaden en weet je niet hoe je moet reageren of met welke diensten je contact moet opnemen? Raadpleeg de volgende lokale antwoordkaart van Natagora (Fr) : https://www.natagora.be/download/44799

Wil je een aanvraag indienen om een boom of haag te klasseren of een toevoeging voorstellen aan de gemeentelijke lijsten van opmerkelijke bomen en hagen? Hier is een gids met de voorwaarden en stappen die je moet volgen (fr) : https://www.wallonie.be/fr/demarches/proteger-des-arbres-et-des-haies-en-wallonie

Op zoek naar informatie over bestaande normen voor de bescherming of het beheer van N2000-gebieden? Je vindt een samenvatting op het biodiversiteitsportaal van WALLONIA PUBLIC SERVICE (fr) : http://biodiversite.wallonie.be/fr/natura-2000.html?IDC=2915

Blader door de verschillende kaartportalen waar u informatie kunt vinden over bodem, water, habitats en N2000 zoneringen via deze begeleiding : https://www.natagora.be/download/39220

Watervervuiling (Natagora) Fr

Je merkt donkere en/of olieachtige vlekken op, drijvende materie, verdacht sediment, geuren van koolwaterstoffen of andere schadelijke stoffen, dode dieren of planten in of bij waterlopen, meren, bronnen, enz. Hier is een plaatselijk reactieblad van Natagora om je te helpen reageren (fr) : https://www.natagora.be/download/44798

Is het je opgevallen dat een wetland op een bepaalde manier wordt drooggelegd door kolken, pompen of drains? Wat moet je eraan doen? Raadpleeg de volgende Natagora lokale reactiefiche (fr) : https://www.natagora.be/download/39926

Merk of vermoed je een opvulling, een afzetting van aarde of vreemde sedimenten in een wetland? Kom meer te weten met behulp van deze Natagora lokale reactiefiche (fr) : https://www.natagora.be/download/39927

Observeer je projecten die worden uitgevoerd op locaties met natuurlijke, geologische of mijnbouwrisico’s in bosgebieden? Raadpleeg de volgende Natagora lokale reactiefiche (fr) : https://www.natagora.be/download/43458

Neem je waar dat er projecten worden uitgevoerd op locaties met natuurlijke, geologische of mijnbouwrisico’s in bosgebieden? Raadpleeg de volgende Natagora lokale reactiefiche (fr) : https://www.natagora.be/download/43458

Neem je activiteiten waar die het milieu en de biodiversiteit in een beschermd gebied kunnen schaden en weet je niet hoe je moet reageren of met welke diensten je contact moet opnemen? Raadpleeg de volgende lokale antwoordkaart van Natagora (Fr) : https://www.natagora.be/download/44799

Ben je benieuwd naar het waterbeheer in een bepaald bedrijf en wil je informatie over de bestaande normen? De Cel Milieu van de Union Wallonne des Entreprises heeft een thematische brochure opgesteld waarin de regelgeving gedetailleerd wordt beschreven. (pg.13-22 fr ): https://environnement-entreprise.be/wp-content/uploads/2023/01/2020_CE_OUTIL_brochure-eau_SD.pdf

Blader door de verschillende kaartportalen waar u informatie kunt vinden over bodem, water, habitats en N2000 zoneringen via deze begeleiding : https://www.natagora.be/download/39220

Heb je een gewond wild dier gevonden? La Ligue Royale Belge de la Protection des Oiseaux (LRBPO) informeert je hier over de te volgen stappen (fr) : https://protectiondesoiseaux.be/les-centres-de-revalidation/vous-trouvez-un-animal-sauvage-blesse-que-faire/

Heb je een invasieve vreemde soort waargenomen en wil je gepaste actie ondernemen of contact opnemen met de relevante diensten? Je vindt alle informatie die je nodig hebt op deze pagina van het Biodiversiteitsportaal van de SERVICE PUBLIC DE WALLONIE (fr) : http://biodiversite.wallonie.be/fr/invasives.html?IDC=809

Op zoek naar het wetgevingskader voor de bescherming van bepaalde soorten en biotopen? Bezoek het Biodiversiteitsportaal van de SERVICE PUBLIC DE WALLONIE (fr) : http://biodiversite.wallonie.be/fr/especes.html?IDC=2912

Heb je gemerkt dat vuilnis, huishoudelijk afval of grote voorwerpen worden gedumpt op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn? Hier is een lokaal Natagora reactieblad om je te helpen actie te ondernemen (fr) : https://www.natagora.be/download/44800

Observeer je activiteiten die het milieu en de biodiversiteit in een beschermd gebied kunnen schaden en weet je niet hoe je moet reageren of met welke diensten je contact moet opnemen? Raadpleeg de volgende Natagora lokale reactiefiche (fr) : https://www.natagora.be/download/44799

Ben je benieuwd naar het afvalbeheer in een bepaald bedrijf en wil je informatie over de bestaande normen? De Cel Milieu van de Union Wallonne des Entreprises heeft een thematische brochure opgesteld waarin de regelgeving gedetailleerd wordt beschreven. (pg.10-18) (fr) : https://environnement-entreprise.be/wp-content/uploads/2023/01/2018_CE_OUTIL_brochure-dechets_SD.pdf

Ben je benieuwd naar afvalpreventieplannen in bedrijven en wil je informatie over de bestaande normen? De Cel Milieu van de Union Wallonne des Entreprises heeft een thematische brochure opgesteld waarin de regelgeving gedetailleerd wordt beschreven. (pg.8-13) (fr) : https://environnement-entreprise.be/wp-content/uploads/2023/01/2019_CE_OUTIL_brochure-prevention-dechets_SD.pdf

Scroll naar boven